Psychoterapie

Zaměřujeme na tyto oblasti:

 • zvládání složité či krizové životní situace
 • problémy v partnerském životě
 • sebepoznání
 • porozumění svým pocitům
 • problémy s vlastní identitou
 • nadměrnou sebekritičnost
 • nízkou sebeúctu nebo nedostatek sebedůvěry
 • nerozhodnost, ambivalence
 • pocity nepohody či neuspokojení
 • strach, úzkosti a obavy
 • obtíže s prosazováním vlastních zájmů a potřeb
 • nedorozumění, konflikty
 • spory v rodině, s partnerem nebo na pracovišti
 • nalezení nového životního směruDikobrazz_Chodov_300ruce_300sal-72_682_1024

Comments are closed.