Náš tým

Jan

Mgr. et Bc. Jan Roušal

Člen České psychoterapeutické společnosti při České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Vzdělání:

 • Pražská vysoká škola psychosociálních studií (PVŠPS) obor:
  Psychologie
  Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii
 • Dynamický výcvik v komunitně-skupinové psychoterapii (model SUR)
 • Arteterapeutický sebezkušenostní kurz


Další vzdělávání:

 • Zdravotně sociální práce – NCO NZO
 • Práce s traumatem a krizová intervence
 • Organizační rozvoj, poradenství a koučování
 • Symbolický život
 • Základy existenciální anylýzy
 • Tvarová rodinná terapie
 • Psychoterapie u poruch příjmu potravy
 • Poruchy osobnosti a kognitivně behaviorální terapie


Zkušenosti:

 • Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
 • Psychiatrická léčebna Bohnice
 • Psychoteraputická skupina Doc. PhDr. Oldřich Čálek, CSc. – náslechy
 • Fakultní nemocnice Motol, sociální oddělení
 • o.s. Anabell, socio – terapeutický program pro ženy a muže s poruchou příjmu potravy
Dana_web

Mgr. et Bc. Dana Horáková

Vzdělání:

 • Pražská vysoká škola psychosociálních studií (PVŠPS) obor:
  Psychologie
  Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii
 • Dynamický výcvik v komunitně-skupinové psychoterapii (model SUR)
 • Výcvik v Tanečně-pohybové terapii – praxe pod supervizí
 • Arteterapeutický sebezkušenostní kurz
 • Všeobecný výcvik v telefonické krizové intervenci


Další vzdělávání:

 • Práce s traumatem a krizová intervence
 • Organizační rozvoj, poradenství a koučování
 • Symbolický život
 • Práce s dětskou a adolescentní skupinou
 • Taneční a pohybová psychoterapie
 • Movement as creative process
 • Dance Therapy in Child population, attachment and Dance Therapy
 • Výklad snů
 • Lektorské dovednosti


Zkušenosti:

 • o.s. POHODA – terapeuticky vedený tanečně-pohybový kurz; manažer deního stacionáře
 • o.s. Anabell – skupiny využívající artetepautické techniky pro lidi s poruchou přijmu potravy
 • Linka bezpečí – telefonická krizová intervence pro děti a mládež
 • CEREBRUM o.s. – tanečně-pohybová terapie – skupina pro lidi po ranění mozku
 • ESET-HELP o.s. – rozvoj a péče o duševní zdraví
 • ESET – psychoterapeutická a psychosomatická klinika s.r.o. vedení terapeuitcké skupiny
 • o.s Hyperaktivita – socioterapeutická skupina
 • Mateřská škola speciální – práce s dětmi s poruchou autistického spektra

Comments are closed.