Ceník

Chcete-li se objednat na konzultaci s terapeutem/-tkou či se přihlásit do některé z připravovaných skupin, můžete tak učinit telefonicky nebo e-mailem, viz kontakt. V případě, že se z vážného důvodu nebudete moci zúčastnit již objednané konzultace, prosíme o odvolání sezení alespoň 24 hodin předem.

Délka sezení

 • Individuální sezení trvá standardně 60 minut.
 • Skupinová sezení trvají standardně 180-210 min. včetně přestávek.


Ceník

  Individuální sezení

  • 800,- Kč za 60 minut
  • 600,- Kč za 60 minut – dle individuální dohody s terapeutem
  • 800,- Kč za 60 minut – skype konzultace  Párové sezení

  • 1000,- Kč za 60 minut s jedním konzultantem
Podmínky spolupráce v poradně


1. Ze strany terapeuta je vždy zachována diskrétnost, mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se poradce dozví v souvislosti s poskytováním služeb klientovi.

2. Mlčenlivost musí být ze zákona zachovávána ve všech případech kromě případů trestných činů týrání a zneužívání svěřené osoby a trestného činu vraždy. Mlčenlivost je zachovávána v ostatních případech směrem k dalším osobám blízkým, zaměstnavateli i dalším osobám.

3. V poradenské práci jsou vždy ctěny zásady etiky, závazné pro práci v pomáhajících profesích.

4. Na konzultaci se klient objednává vždy předem a to e-mailem nebo telefonicky.

5. Náklady na konzultaci si klient hradí sám.

6. Zrušit nebo přesunout termín sezení, konzultace (psychoterapie) či setkání se skupinou je nutné alespoň 24 hodin předem.

7. V případě nedodržení podmínky č. 6. je klientovi účtována standardní sazba.

8. Platby za poradenské služby je možné platit hotově na místě, popřípadě lze domluvit jinou formu s terapeutem. Platba kreditním a platebními kartami možná není.

9. Skupinová setkání jsou placená vždy předem nejméně z 50% celkové částky před zahájením a zbylých 50% tak, aby celá suma byla uhrazena nejdéle do poloviny všech plánovaných setkávání.

10. Nepřítomnost klienta na skupinovém setkání nelze nijak nahradit a propadá tak kromě možnosti setkání klienta se skupinou i uhrazená platba. V případě vážných okolností může být klientovi umožněna návštěva následující nové skupiny.

11. Domluvené termíny jsou přísně závazné i ze strany terapeuta.

Comments are closed.