Aktuálně

Individuální poradenství a psychoterapie (verbální či s využitím neverbálních technik)

15. 5. 2015 – Já jako “pracovní” nástroj

28. 8. 2015 – Uvolnění napětí a využití relaxačních technik při práci s klientem

2015 – Sebezkušenostní skupina: “Lépe rozuměj sám sobě”


podzim 2015 – Kreativní podvečer s malbou ochutnávka arte skupiny (18:00-21:00 / 300Kč)

Comments are closed.