Tanečně pohybová terapie

Autentický pohyb
Autentický pohyb je expresivní improvizační metodou, která využívá principy improvizace, volné asociace v pohybu, s možným propojením s aktivní imaginací. Autentický pohyb dává možnost dotknout se našeho vnitřního prostoru skrze pohyb a umožňuje bez hodnocení zachycovat spontánní tělesné impulsy. Autentického pohybu zle využít nejen v terapeutickém procesu, ale také jako metodu sebepoznání a péče o sebe při práci s lidmi.

„Pohyb je způsob, jakým můžeme vstoupit do kontaktu so sebou samým, s neviditelnou částí nás…“ Janet Adler

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.